VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KUTINE

       Telefon: 044 / 680 - 868

       Fax: 044 / 660 - 429

       E-mail: vzg.kutina@gmail.com

  VATROGASNA POSTROJBA KUTINA

       Telefon: 044 / 660 - 423,  044 / 680 - 875

       Fax: 044 / 660 - 429

       E-mail: postrojba@vatrogasci-kutina.hr